Wet Sociale Veiligheid

Wet Sociale Veiligheid

Vanaf 1 augustus 2015 is de Wet Sociale Veiligheid op School van kracht.
Schoolbesturen moeten verplicht zorgdragen voor het welzijn en de sociale veiligheid op hun scholen.
De wet verplichting de schoolbesturen:

  • voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
  • aanwijzen van een co√∂rdinator anti-pestbeleid en aanspreekpunt voor pesten;
  • monitoren van de sociale veiligheid en het welbevinden van leerlingen.

EigenwijzR is erkend door de Onderwijsinspectie

Meer informatie over de Wet Sociale Veiligheid

EigenwijzR is gebaseerd op de positieve psychologie, ontwikkeld in samenwerking met PI Research en de Universiteit Twente. 
Stichting Kinderpostzegels heeft ondersteund in de ontwikkelfase van de monitor.

Scroll to Top