Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

De EigenwijzR voldoet aan alle eisen van de inspectie. De EigenwijzR wordt direct door de leerlingen zelf ingevuld. Instrumenten die door leerlingen zelf worden ingevuld, hebben de voorkeur van de inspectie.

Ja, de EigenwijzR voldoet aan de eisen. Het is een valide, betrouwbaar en gestandaardiseerd meetinstrument. De EigenwijzR kan jaarlijks en periodiek worden afgenomen waardoor de sociale veiligheid en het welbevinden van de groep wordt gemonitord.

Bij het gebruik van vier computers/Ipads tegelijkertijd heeft de hele klas binnen een uur de vragenlijst ingevuld. U ontvangt direct daarna een automatische rapportage met de resultaten van de groep.

De resultaten van EigenwijzR worden anoniem opgeslagen. EigenwijzR kan individuele resultaten aan individuele kinderen koppelen. De school houdt de regie over de gegevens, waarbij de privacy en anonimiteit van de leerling is gewaarborgd.

Het is mogelijk om voor 1 groep de EigenwijzR aan te schaffen. De EigenwijzR is geschikt voor groep 5 t/m 8. De Wet sociale veiligheid verplicht scholen om vanaf groep 6 t/m 8 te meten. EigenwijzR heeft groep 5 ook meegenomen in het instrument om een compleet beeld te krijgen.

Dit is mogelijk, neem hiervoor contact op via info@eigenwijzr.nl

U kunt de EigenwijzR zo vaak inzetten als u wilt.

Samen met de Gelukskoffer verzorgen we advies en informatie bij vragen.

Cotan-certificering is geen vereiste voor de Wet Social Veiligheid. De EigenwijzR is erkend door de onderwijsinspectie. Het is een valide, betrouwbaar gestandaardiseerd instrument.

Scroll to Top